לפעמים אתה יכול לראות בעצמך או ילד כזה סימפטום חששות נעים וגורם לגיטימי מדמם מהאוזן.הסיבות לתופעה זו יכולה להיות מספר: מן הנשלף הפשוט ומהיר למדי רצינית.מאמר זה יבחן את השאלה הזאת ולברר - מדוע הם דימום מהאוזניים.כמו כן אנו לומדים כיצד לחסל סימפטום מסוכן זה של מבוגר וילד.מבוגרים

  • 1 תוכן

  • 2 Pediatric Emergency Care
  • 3
    • 3.1
  • 4 תרופתי כיצד לטפל מבוגרים