Mis on inimese vaimne elu?

Sisu
 • vaimuelu: põhikomponenti
 • põhielemendid vaimuelu ühiskonna
 • Mis on vaimne tootmine?
 • Inimese vaimne maailm ja tema põhiseaduslikud õigused
 • Milline on inimese vaimsus?

Milline on inimese inimese vaimne elu? Vaimulik elu kuulub mittemateriaalsete väärtuste kategooriasse, milleta inimese elu muutub tühjaks ja kasutuks. Pole juhus, et kirgede suurim intensiivsus - raske kaotuse või suure rõõmu valu - on kogenud mitte keha, vaid hinge poolt. See

vaimsus tõlgendanud Wikipedia kui "kogu ilminguid vaimus", paneb inimese kohta kõrgeim pulk evolutsiooniline püramiid, milles ta peale maailma teiste elavad elanikud meie planeedil.

Kuid indiviidi vaimse arengu tase on rangelt individuaalne. Mitte iga inimene ei jõua tippu. Arenenud isiksus juhindub kõrgetest mõtetest ja püüab saavutada ideaalseid eesmärke, täites tegevusi, mis vastavad tema vaimsele tasemele.

Samal ajal, inimesed madala vaimse arengu, juhindudes rahulolu ainult kõige primitiivse füsioloogilised vajadused, ei saa ei mõista ega hindame ilu maailma enda ümber. Sellise inimese sisemine elu on primitiivne ja igav.

8 taset inimese vaimne areng - video kirjeldus:

vaimuelu: põhikomponenti

Mis on vaimse elu iga inimene? Inimese sisemine maailm, mida tihti nimetatakse tema mikrokosmuseks, on üks terviklikud ja samal ajal vastuolulised nähtused.

põhiosad mikrokosmos on:

 • juuresolekul vaimsetele vajadustele teadmisi välismaailmale täitmise kaudu erinevate tegevus( koolitus teaduse, kunsti), kasutada kultuuri saavutusi inimkonna.
 • Loodusmaailma, inimühiskonna, enese teadmiste kogus.
 • Väärtuste kompleks, mis on aluseks üksikisiku suhtele endaga ja ümbritseva ruumiga, peegeldades tema ideaalid ja täites kõik oma tegevusega seotud tähendused.
 • Usundite süsteem, mis määrab kindlaks kõik inimtegevuse valdkonnad.
 • Oma ideede tõe ennustamine.
 • Teatud võimete olemasolu teatavat liiki sotsiaalse tegevuse jaoks.
 • Süsteem ideedest ümbritseva reaalsuse objektidest ja nähtustest, inimestevaheliste suhete olemusest.
 • Tundide ja emotsioonide kompleks, mis peegeldab inimese, looduse ja ühiskonna suhet.
 • Eesmärgid ja eesmärgid, mille teadlikult määrab isik ise, mille realiseerimist ta püüdleb pidevalt.

Inimese vaimne elu on lahutamatud tema maailmavaadetest, mis on ümbritseva ruumi vaadete terviklik süsteem ja sellega seosed.

Erinevatel alamjaotustel on maailmavaade:

 1. igapäevane( või tavaline).Selle moodustamine põhineb isiklikel kogemustel ja toimub elutingimuste mõju tõttu.
 2. Usulised. See põhineb religioossete uskumuste, uskumuste ja arusaamade süsteemil.
 3. Scientific. Arenenud teadusliku mõtlemise saavutuste põhjal peegeldab see maailma teaduslikke kontseptsioone ja rikastatakse teaduse viimaste saavutuste tulemusi.
 4. Humanistlik. Selline maailmapildi eesmärk on pigem reaalsus. See ühendab ideed sotsiaalse võrdsuse ja õigluse, moraalsete ideaalide, ökoloogilise turvalisuse kohta teadusliku maailmapildi kõige väärtuslikumate omadustega.
Üksiku inimese vaimne elu on lahutamatult seotud kogu inimühiskonna vaimse elukvaliteediga.

Iga uus inimene, kes osaleb juba moodustatud vaimse fondi ühiskonnas, peab igal võimalusel läbima kõigi vaimsete väärtuste arendamise, mis on selles keskendunud.

Ühiskonna vaimse elu peamised elemendid

Milline on inimühiskonna vaimne elu? See laieneb kõigile avalikkuse teadvuse tasanditele ja liikidele:

 • teaduslik;
 • poliitiline;
 • religioosne;
 • moraalsest;
 • esteetiline;
 • on seaduslik.

Vastavalt sellele on inimühiskonna vaimne elu jaotatud tingimusteta neljaks peamiseks komponendiks.

 • religioon.

Selle nähtuse olemust saab lühidalt kirjeldada kiriku kogukonnana, konkreetsetes dogmades, müütides, rituaalides ja religioossetel teemadel.

 • Moral.

See termin tähendab inimühiskonnas vastuvõetud käitumisreeglite kogu süsteemi, mis põhineb inimese ideedel headest ja paaridest, sotsiaalsest õiglusest, halbadest ja headest. Kõik need reeglid võivad kajastada nii isiku iseseisvat sisemist veendumust kui ka avaliku arvamuse survet.

 • Art.

See konkreetne sotsiaalse intelligentsuse vorm on kunstiteoste süsteem, mis on tekkinud ümbritseva reaalsuse esemete ja nähtuste loomise ümberkujundamise tulemusena.

 • Teadus.

filosoofia käsitleb seda teoreetiliselt süstematiseeritud teadusliku uurimistöö käigus omandatud teadmistega ja riietatud teooriate, seaduste, tingimuste ja hüpoteeside abstraktselt loogilises vormis.

Mis on vaimne tootmine?

Vaimse plaani( vastupidiselt materjali vajadustele) vajadused ei ole sätestatud inimese arengu geneetilistes programmides ja neid ei esine pärast sündi. Nad võivad kujuneda ja areneda ainult nende isiksuse pika sotsialiseerimise käigus.

Vaimsete vajaduste unikaalne tunnus on nende kasvupiiride täielik puudumine.Üksinda inimese vaimse täiuslikkuse hoiatus on ainult vaimsete väärtuste maht, mis inimühiskonnas on kogunenud teatud ajahetke, aga ka inimese enda soov suurendada oma paljunemist.

Vaimsete vajaduste rahuldamiseks on inimühiskonna kõige andekamad esindajad seotud vaimse tootmisega. Sellise toodangu toode on:

 • loomingulised ideed.
 • Kõik teooriad ja hüpoteesid.
 • Kunstipildid.
 • vaimulikud väärtused.
 • Avalike suhete loomine kogu üksikisikute rühmade vahel.
 • Vaimse arengu protsessis osaleva isiku isiksuse parandamine.

Peamised vaimse toodangu tüübid on:

 1. Usuinstituut.
 2. Valgustus ja teadus.
 3. Kultuur ja kunst.

Inimese vaimulik maailm ja tema põhiseaduslikud õigused

Iga inimese vaimne elu on tema praktilise tegevuse produkt, mis on omane kogu inimühiskonna vaimsele praktikale.

Milline on iga inimese vaimne maailm? See on ainus teadmiste, usu, tundide, kogemuste, võimete, vajaduste ja eesmärkide kompleks.

Iga inimese isiksuse vaimne maailm on ainulaadne ja ainulaadne. Iga inimene reageerib omal moel ümbritseva ruumi nähtustele ja objektidele, kuna igal inimesel on oma mõtlemise, mälu ja tajumise mehhanism, erinev kujutlusvõime, oma suhtlusring, huvid ja vajadused, hobid ja huvid.

Iga isiku vaimulik maailm, mis on viidatud erasfäärile, on puutumatu ja see on sätestatud Vene Föderatsiooni põhiseaduse artiklis 23.Vastavalt sellele artiklile on isikul õigus mitte lubada kõrvalistele inimestele oma eraelu, sest see tagab õiguse oma eraelu puutumatusele, samuti isiklike ja perekondlike saladuste säilitamiseks.

Kuidas on iga isiku, kes on Vene Föderatsiooni kodanik, põhiseaduslikud õigused ja vaimne elu omavahel seotud?

 • aktiivse liikmena ühiskonnas, igal inimesel on süsteemi ideid, mis on tekkimas on tänu oma luure, emotsioone ja kättesaadavus hinnangud, mis võivad mitte esile konkreetseid meetmeid. Nii kujundatakse indiviidi positsiooni selles maailmas antud koha suhtes ja põhiseadus konsolideerib selle positsiooni, andes igaühele õiguse oma arvamusi vabalt väljendada.
 • See on tihedalt seotud paljude teiste õigustega, mis tagavad südametunnistuse vabaduse, samuti mõtte- ja sõnavabaduse. Mis tahes katse kehtestada individuaalsed vaated, mis kahjustavad mõnda neist õigustest, on tema isikliku elu ebaseaduslik sissetung. Nende õiguste järgimine annab igale inimesele võimaluse vaimseks eneseväljenduseks igas eluvaldkonnas.
Soovi korral võib iga isik osaleda loomingulises, majanduslikus või poliitilises tegevuses.
 • Vene Föderatsiooni põhiseaduse artiklites 43 ja 44 sätestatud õigused pakuvad suurepärast võimalust mõista vaimseid vajadusi. Need võimaldavad haridust omandada, osaleda individuaalses loovuses ja kasutada inimühiskonna loodud kultuuriobjekte.

Püüdlused vaimulik ise, individuaalne ei ole seega ainult aitab rikastamist oma sisemaailma, vaid ka vaimne olemus inimesed tema ümber.

Mis on inimese vaimsuse olemus?

Miks on inimese vaimne sisemine olemus, mitte ainult intellektuaalne? Esiteks, kuna vaimsus on laiem mõiste.

Lisaks luure ja hariduse kategooriatele sisaldab see ka mitmeid kõrgeimaid moraalseid tunnuseid:

 • armastus;
 • lahkus;
 • optimism;
 • veendumus;
 • enesehinnangu ja isikliku väärikuse tunnet;
 • tunnustab teiste inimeste väärikust ja austust.

isik, kes on saavutanud kõrge vaimse arengu, püüab mõista motiive teiste tegevused, näeb väärikust oma sisemise välimus, arvestab individuaalseid omadusi iga isik, sealhulgas vaieldamatu eelised ja puudused omane tema isikupära.

Selles maailmas ilmunud last ei tunne ära tema sisemise maailma rikkust. Iga isik on vabalt oma sisearvu moodustamiseks oma äranägemise järgi. Sageli on vaimse täiuslikkuse tee täis paljusid raskusi ja kannatusi.

See on hinge seisund, mis muudab üksikisiku õnnelikuks või õnnetuks, määrab tema füüsilise heaolu, loob eeldused eduks või ebaõnnestumiseks.

Kokkuvõttes kokku ülaltoodud, me jõudsime paratamatule järeldusele, et vaimsuse ja moraali kategooriate vahel võime panna võrdse märgina.

Spiritual, võime lugeda ainult isikut, kellel on mitmeid väärtuslikke moraalseid omadusi.

Amoraalne inimene - isegi kõrgel tasemel intellektuaalse arengu ja kõige särava haridusega - ei saa kiidelda oma sisemise vaimse maailma jõukusest.

Isiksus, asetades ennast ülal teisi inimesi ja neid keelata õigust rakendada oma võimeid, ilmselt hukutab end vaimne vaesus ja paratamatu vaimne kollaps. Aastal inimühiskonna ajalugu on palju selliseid näiteid( vähemalt mäletan lugu peadpööritava ups ja purustamine sügisel Napoleon, Hitler, Mussolini).


Related Videos:

59:39
põhiprobleemid hingeelu mees( Fryazino, 2016/04/10) - AI Osipov
55:42
AIOsipov. Inimese vaimse elu põhiprobleemid.1. osa
4:29
Sotsiaalsed uuringud.Ühiskond ja mees: inimese vaimne elu. Interneti-õppe keskus "Foxford"
 • May 20, 2018
 • 20
 • 189