הופעתו של תינוק נחשבת לרגע השמחה ביותר בחייו של כל הורה.אבל מלבד השמחה בחיים שלהם יש מספר קשיים בהם הם יפגשו.אחד מהם יהיה עיטוש התעטשות מתמדת.

בתינוקות שזה עתה נולדו היא תופעה שכיחה וזה לא צריך לגרום להפתעה, כמו כאשר התעטשות מתרחשת טיהור טבעי של מעברי האף שלה.אבל יש מצבים שבהם הסימפטום המדובר יכול להצביע על נוכחות של מחלה כלשהי.במקרה זה, יש צורך להבין ולהבדיל את כל הסימפטומים כי האורגניזם עדיין unformed מייצרת.

 • 1 תוכן

  הסיבות 1.1

  • ניקוי אוויר
  • 1.2 לאלרגיה
  • 1.3 פיזיולוגיים נזלת
  • 1.4 סירינקס וחוסר בגרות שלה
  • 1.5 מגרים אחרים 1.6
  • סימפטום של המחלה
 • 2 טיפול
  • 2.1 סיבות דעת קומרובסקי